mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Malovice u Netolic

GPS: 49°4'26.663"N, 14°11'48.713"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Na Šancích
Šance

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33169/3-5166Malovice

V severozápadním cípu vesnice Hradiště na katastru Malovic se dochovaly pozůstatky čtyřúhelníkovitého opevněného objektu, patrně typu tzv. Viereckschanze.

Objekt má téměř čtvercový půdorys. Severní a jižní strana mají téměř shodnou délku 121m, západní strana dosahuje 108m a východní měří 115m. Celková ohrazená plocha dosahuje 1,33ha. V terénu je nejlépe patrná Východní a jižní strana, kde se opevnění dochovalo v podobě asi 1m (v nejvyšším místě 1,5m) vysoké meze. Výška meze na severní straně nepřesahuje 1m, většinou je trochu nižší a rostou na ní vzrostlé stromy. Západní strana je téměř neznatelná s výjimkou krátkých úseků u nároží. Podle starších popisů objekt obíhal příkop široký až 6m a hluboký 1m. Výška meze ještě na počátku 20.století dosahovala 2m. Všechnu nároží byly údajně vyvýšené, jak je u těchto objektů obvyklé. Příkop dnes není téměř patrný, jeho náznaky lze pozorovat pouze na jižní straně, ale situaci komplikuje náletový porost. Vnitřní část byla donedávna zemědělsky obdělávána, dnes se zde nachází louka. Přímo přes Šance probíhá elektrické vedení a jeden z mohutných sloupů je postaven poblíř středu objektu.

Archeologický výzkum na lokalitě proběhl před rokem 1914 a mezi lety 1920-24. Zachycena byla především keramika datovatelná do doby laténské, mezi 3. a 1.století př.n.l.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika