mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Markvartice u Sobotky

GPS: severovýchodní nároží: 50°25'1.285"N, 15°12'17.125"E
severozápadní nároží: 50°25'3.759"N, 15°12'9.687"E
jihozápadní nároží: 50°25'0.203"N, 15°12'6.479"E
jihovýchodní nároží: 50°24'58.179"N, 15°12'15.997"E
jižní val: 50°24'59.256"N, 15°12'10.985"E
severní val: 50°25'2.489"N, 15°12'13.431"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Šance
Žižkovy valy
Žižkovy šance
Na Valech
U ŠancíMarkvartice

Zbytky mohutných čtyřúhelníkovitých valů typu Vieckerschanze z doby laténské se nacházejí jihovýchodně od Markvartic.

Opevnění má trapézovitý až obdélníkovitý tvar o rozměrech 180x150x125x95m. Do dnešních časů se dochovaly pouze delší strany. Kratší západní a nejkratší východní strana je již zcela rozorána, jejich průběh je však dobře patrný na leteckých snímcích. Průběh východních nároží byl zaoblený, západní nároží byla ostřejší. Okolo celého opevnění probíhal vnější příkop. Vchod přes příkop vedl po dřevěném můstku kousek severně od středu východní strany. Západní strana byla rozorána v roce 1975, východní již dříve. Nejlépe se dochovala jižní strana, kde se nachází vysoký val doplněný mělkým vnějším příkopem. Ten býval 5m široký a jeho zašpičatěné dno se nalézá 2,5m pod dnešním terénem. Částečně se dochoval i průběh valu na severní straně. Nevysoký val tu má občas podobu pouhé terasy. Příkop zde není patrný.

Kousek za původním vchodem byl při archeologickém průzkumu objeven vybavený žárový hrob, snad rituální. U jihovýchodního nároží stála kůlová stavba o rozměrech 6x5m, vedle vně areálu byl zjištěn již zaniklý pramen. Celý areál byl důkladně archeologicky zkoumán různými metodami. Výzkumy zachytily pec, výstavnou stavbu s přístavkem u severozápadního nároží a další objekty.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika