mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Martinice u Březnice

GPS: 49°31'52.04"N, 13°56'36.968"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradec (u Hudčic)

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21532/2-2615Martinice

Nedaleko Hudčic se na kopci zvaném Hradec nacházejí skromné zbytky po hradišti snad již z doby pozdně halštatské, jistě však z doby raného středověku.

Hradiště zaujalo vrchol kopce, který je přírodou zabezpečen srázem na severozápadní straně, hůře je pak přístupný na dalších stranách a nejpřístupnější je terén na východě.

Vrcholová plošina má zhruba 0,7ha a ohraničuje jí terasa podél jihozápadní a především jižní strany. Může být pozůstatkem zaniklé fortifikace, která by zde vzhledem k malému sklonu svahu byla nutná. Nejpřístupnější východní stranu přetíná nevýrazný val v délce 45m. Podél vnější strany se nacházel příkop, dnes jen velmi málo patrný. Jeho jižní konec je napojen na zmíněnou terasu. Plocha je především v jihozápadní části poškozena malými lomy.

Nálezy z hradiště pochází z pozdního halštatu, z této doby byla zachycena i zemnice, která obsahovala zlomky slovanské keramiky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika