mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Mcely

GPS: 50°17'47.036"N, 15°3'19.547"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Velké hradiště
Čtvrtě
Jizera
Nad Studci

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16932/2-1979



Mcely I

Západně od obce Mcely a severovýchodně od Studce se nachází výrazná široká ostrožna s pozůstatky starého opevnění.

Ze západu je vymezena údolím Studeckého potoka, z jihu a západu terén strmě klesá zakončením Loučeňského hřbetu. Hradiště lužické kultury mladší doby bronzové zde zaujímá plochu velkou 22 ha.

Na první pohled se zdá, že vnější opevnění vede obloukovitě od hrany srázu na jihovýchodě ke konci zařízlého údolí Studeckého potoka. Fortifikace o délce 355 m sestává ze dvou souběžných linií. Dva valy jsou doplněny vnějšími příkopy. Zdá se, že se na jižním konci valy ztrácejí ve svahu, na severním se vnější val napojuje k vnitřnímu. Vnitřní val i příkop mají větší mocnost než souběžná vnější soustava. Avšak po důkladném pozorování v terénu, a s pomocí lidarového zobrazení terénu 5.generace lze pozorovat obvodové opevnění navazující na šíjovou část podél celé severní a západní strany. Dosud tradovaný názor, že je západní drobný výběžek opevněn dvěma valy s příkopy není pravdivý, protože se jedná stále o tutéž dvojitou obvodovou linii opevnění, která dále pokračuje jižně pod "akropolí" a vytrácí se až v půlce jižní strany. Obvodovou fortifikaci ve velmi zaniklé formě lze pozorovat i v pokračování u jihovýchodního konce šíjového opevnění.

Jihozápadní cíp je opevněn dvěma obloukovitými valy s příkopy. Ohraničená plocha o velikosti 0,85ha snad lze interpretovat jako akropole. Původně ji kromě příkopyu zajišťoval i vnitřní val, ten byl ale v důsledku přeměny vnitřní plochy na pole rozvezen. Hmotu rozvezeného valu lze pozorovat v příkopu i na ploše akropole. V důsledku zemědělského využitá byla planýrována celá jihovýchodní část hradiště a střední část šíjového opevnění (zarovnány byly oba příkopy s mezlehlým valem. Další ztráty způsobila rozměrná pískovna za šíjovou částí opevnění, lesnické úpravy (školka, těžba ad.) a komunikace, ze které zbylo množství úvozů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika