mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Mělník

GPS: 50°21'3.666"N, 14°28'26.178"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Pšov?
MelnicMělník

Na ostrožně v místech dnešního historického centra Mělníka stálo v raném středověku významné hradiště, známé z písemných údajů.

Jihovýchodně pod areálem se stéká Labe s Vltavou. Od této strany bylo hradiště chráněno strmým srázem. Na severozápadě, severu a severovýchodě klesá terén pozvolněji do údolí říčky Pšovky, která se posléze vlévá do Labe.

Plochý vrchol opukové ostrožny zabralo někdy kolem přelomu 9. a 10.století hradiště, jeden ze základních opěrných bodů Přemyslovců. Akropole se nacházela pravděpodobně v místech dnešního zámku. Hradiště stálo na místě významných obchodních tras a na konci 10.století se zde razily mince.

Do dnešních dnů se nad povrchem nezachovala žádná část raně středověké fortifikace. Středověké městské hradby byly patrně vystavěny v místech vnějšího opevnění hradiště. To bylo zachyceno i archeologickým výzkumem.

Místo předpokládané akropole zaujal hrad, později přestavěný na zámek. Zbylá plocha byla zastavěna městem. Původní kostel lze předpokládat v místech dnešního gotického kostela s románskými částmi, ovšem až z 11.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika