Milíkov

Zajímavé a velmi nezvyklé pozůstatky po opevnění se nacházejí na ostrohu nad vtokem Otročínského potoka a bezejmenné vodoteče do Mže.

Ostroh je zakončen skálou, která znemožňuje přístup ze severozápadní, západní a jihozápadní strany. Do skály se v západní části zakously malé lomy a na jihozápadě byla částečně odstraněna při stavbě silnice. Strmé svahy chrání polohu od severu a jihovýchodu. Jediný přístup vede od severovýchodu přes šíji, která je přepažena v nejužším místě. Před šíjí se terén zvedá. Plocha za opevněním dosahuje 0,21ha. Rovná je pouze v severní, části, zbytek plochy se sklání k jihu. Šíjové opevnění má nezvyklý tvar. Šíje má šířku pouhých 20m, přičemž podél jižní strany vede cesta, kvůli které byl val proražen. V jejím zářezu lze pozorovat hlinitokamenité těleso valu. Val je široký zhruba 20m a při dochované délce 15m se příliš šíjovému opevnění nepodobá. Na jeho koruně se nacházejí čtyři pravidelně rozmístěné jámy.

Z místa doposud nepochází žádné datovatelné nálezy. Spekuluje se nad středověkým až pravěkým stářím, přičemž pravěké stáří se jeví jako pravděpodobnější.

mapa  

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Milíkov u Stříbra

GPS: 49°44'57.613"N, 12°57'1.214"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Otročínský Hrádek
Hrádek
Boleslav?


-----------------------------------------------

Kulturní památka


Číslo rejstříku ÚSKP: 31131/4-1957


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika