mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Minice u Kralup nad Vltavou

GPS: 50°12'52.39"N; 14°17'27.11"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Na Hradišti
Nad Rusavkami
Rusavky

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34849/2-1451Minice

Z rozsáhlého terénního bloku jižně od Minic se západním směrem vyděluje ostrožna v ose západ východ.

Z jihu a západu spadají prudké srázy do údolí Holubického potoka, který se následně vlévá do potoka Zákolanského a ten vytváří údolí na sever od ostrožny. Přístupný tak zůstává pouze východ a severovýchod. A na této ploše vyrostlo v halštatu mohutné a zřejmě velmi důležité hradiště. Západní část ostrožny je zničena lomem a poškozena menšími lomy je i vnitřní část.

Trojdílné hradiště se skládá z vnitřního prostoru (akropole), ze severního a východního předhradí. Akropole měla rozměry pouhých 40x40m se samostatným opevněním. Na východě byl vylámán 60m dlouhý příkop a na severu výhodně postavená hradba na terénním zlomu. Východní předhradí o velikosti 200x50m bylo z přístupné východní strany opevněno hradbou příčnou a příkopem. Jsou dnes částečně viditelné, vinou rozorání při zemědělské činnosti. Z jihu se dochovala v prudkém svahu (2m pod hranou) kamenná hradba vedoucí i pod akropolí. Navíc jsou v prudkém svahu výrazné doposud nezkoumané terasovité úpravy. Na severním okraji odděluje plochu od severního předhradí výrazná terasa beze stopy opevnění. Toto severní předhradí má téměř 2ha a je opeveněno ze severu a východu 2m vysokou mezí. Možné další předhradí je v prostoru na východ od severního. Nápadná je především vysoká mez vedoucí od hrany ostrožny od severozápadu na jihovýchod k buližníkovému skalisku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika