mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Čejetice u Mladé Boleslavi

GPS: Akropole 50°24'8.682"N, 14°52'20.8"E
Val 50°24'10.132"N, 14°52'14.869"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Hradisko
Choboty
V Chobotech
V Kališťatech

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33896/2-1788Mladá Boleslav - Čejetičky

Nad pravým břehem Jizery se přímo nad vodárnou nachází ostrožna s hradištěm a mohylníkem.

Ostrožna je ohraničena ze západu strmým srázem k Jizeře a ze severu výrazným údolím Choboty. Převýšení nad Jizerou činí až 60m.

Opevnění v podobě valu s vnějším příkopem vymezuje plochu necelých 4ha. 380m dlouhý val probíhá ze severu k jihu, poté se stáčí k východu a napojuje se kolmo k srázu nad Jizerou. Nad Jizerou je sráz terasovitě upraven. První opevnění zde vyrostlo v mladší době bronzové v období lužické kultury. Jednalo se o dřevěnou palisádu. Opevnění přestavěli a zdokonalil lid pozdně bronzové kultury slezskoplatěnické. To už byl val s palisádou doplněn vnějším oblým příkopem.

Při výzkumu byly nalezeny i ojedinělé střepy mladohalštatské a raně středověké keramiky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika