mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Mšecké Žehrovice

GPS: 50°10'11.465"N, 13°55'15.76"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Dolní Lipina
V Oborách
Pod Štěpnicí
Na Libeni
Libina

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14843/2-2773Mšecké Žehrovice

Jihozápadně od středu obce Mšecké Žehrovice se nachází keltské čtyřúhelníkové valy typu "Viereckschanzen".

Jejich půdorys má tvar nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 194x93,5 x 187,5x90m. Valy dosahují výšky až 2m nad vnitřní plochou, většinou jsou však nižší (do 1m). Části valů byly doplněny vnějšími příkopy. Nejlépe patrný příkop je na západní straně, kde dosahuje hloubky až 1,5m. Vnitřní plocha je rozdělena valem na dvě zhruba stejně velké části. Jižní část je oproti severní části opevněna mohutným valem a vnějším příkopem. Valy nemají žádnou vnitřní konstrukci, byly to tedy jen navršené náspy. Vstup se pravděpodobně nalézal na východní straně.

Není jisté k čemu celý areál sloužil. Vznikla zřejmě okolo roku 180 př.n.l. na místě staršího ohrazeného sídliště. Jen pár metrů od jihozápadního rohu opevnění byla v roce 1943 objevena světoznámá opuková plastika hlavy keltského héroa.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika