mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno - venkov
Katastrální území: Mušov

GPS: 48°54'22.312"N, 16°34'7.594"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradisko

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15909/7-1582Mušov

Na okolí dominantním návrší zvaném Hradisko, východně od Pasohlávem a severně od Horní "Mušovské" vodní nádrže, stálo v době bronzové hradiště.

Lokalita je známa především kvůli známému římskému táboru X.legie, který zde byl dlouhodobě archeologicky zkoumám. Lokalita je znes zemědělsky obdělávána, v jihovýchodní části se nachází vinohrad. Prostor vymezený hradbou římské vojenské stanice dosahuje minimálně 28ha, předpokládaná velikost hradiště z doby bronzové nepřesahuje 10ha a nachází se na samotné vrcholové plošině návrší Hradisko. Zatím jedinou stopou po hradišti je interpretace příkopu, který se nachází pod úrovní dnešního terénu na jihozápadní straně lokality. Leteckou prospekcí byl sledován v délce 150m. Archeologickým výzkumem byl datován do doby bronzové, kultury unětické. Jeho šířka byla asi 5m, hloubka 2m a měl ploché dno. V jeho zásypu se kromě nálezů z doby bronzové vyskytovaly i nálezy z doby laténské. Místo poté překryl výše zmiňovaná stanice římského vojska.

Dnes se lokalita připomíná naučnou stezkou, která však prezentuje pouze římskou vojenskou stanici.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika