mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Náchod

GPS: 50°24'44.424"N, 16°8'35.120"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HomolkaNáchod I - Homolka

Východně nad Náchodem se zdvihá vrch Homolka, na jehož vrchole se nalézají terénní úpravy, které bývají spojovány s domnělými opevněnými objekty.

Již ve 2.polovině 19.století na Homolce popisuje romantický archeolog J.K.Hraše mohutné pozůstatky po zaniklém hradu, údajném předchůdci Náchodského hradu (podle místní tradice měla být dokonce Homolka spojena s Náchodským hradem podzemní chodbou). Na počátku 20.století byla lokalita poprvé prohlášena za domnělou, ovšem životaschopnost nepodložené Hrašeho domněnky se ukázala jako neobyčejně nezdolná. Nepochybně k tomu přispěla forma terénní situace na vrcholu kopce, která skutečně může připomínat pozůstatky opevněného objektu.

Protože zmínky o domnělém opevnění, vykládaném jako pozůstatky slovanského hradiště z doby pozdněhradištní, případně jako dřevěném hradu s hliněnými valy ze 13.století v literatuře stále přetrvávaly, došlo v roce 1979 k poměrně velkému archeologickému výzkumu. Při něm bylo položeno několik sond a prokopán byl v celé šíři také domnělý val. Bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky starého lomu, který byl využíván ještě v raném novověku. Přes jednoznačnou výpověď archeologického výzkumu, včetně pozdějších terénních prospekcí profesionálních archeologů (se shodným výsledkem), se existence opevnění na vrcholu Homolky stále objevuje nejen ve vlastivědné literatuře. Poslední interpretace v prestižní publikaci o českých městech vykládá lokalitu jako opevnění z prusko-rakouské války.

Lom má rozměry zhruba 100x60m a po jeho stranách je nasypán materiál (hlušina) do hald, připomínajících valy. Plocha uprostřed je rozryta mnoha zasypanými šachticemi a nachází se výrazně snížená oproti okolnímu terénu. Pro úplnost doplňuji, že při archeologickém výzkumu byly nalezeny pouze recentní nálezy a několik kostí, které zaznamenal i Hraše a které připisoval hradní kuchyni.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika