mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°42'56.02"N; 14°22'31.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Na Hradišti
Na Hradě

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27503/2-2622

 Nalžovické Podhájí

Slovanské raně středověké hradiště na ostrožně severovýchodně od obce Nalžovické Podhájí.

Ostrožna leží nad soutokem Musíku s malou vodotečí. Prudké srázy do údolí Musíku zabezpečují východní stranu, z jihu a západu spadají srázy do údolí bezejmenného přítoku. Opyš je poměrně dlouhá a končí u soutoku.

Ze severu a severozápadu přetnul ostrožnu zalomený val, dnes v podobě vysoké meze. Ohraničil tak nerovné místo s maximálními rozměry 180x105m a plochou 1,4ha. Před mezí je dnes málo zřetelný příkop, který byl původně až 4m široký a 1m hluboký. Hradba vedla původně po celém obvodu, dnes je kromě severní meze patrná i jako občasný nízký val nad svahy. Vstup na hradiště vedl nejsevernějším místem hradiště, kde se dochovalo torzo brány, poškozené pozdějším vstupem na pole. Zda mají terasovité úpravy pod terénní hranou souvislost s opevněním zatím není jisté.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika