Nalžovické Podhájí - Dolní Kolo

Eneolitické sídliště v ostrožné poloze nad vtokem Cholínské strouhy do Vltavy.

Pouze zhruba 30x26m velká plocha tvaru nepravidelného zaobleného čtverce je na konci ostrohu vymezena příkopem a valem. Severní strana je ukončena skalnatým srázem k Vltavě a na západě klesá strmý sráz do údolí Cholínské strouhy.

Příkop o šířce až 11m a val přísluší středověké tvrzi ze 13.století.

Při archeologickém výzkumu zde bylo kromě pozůstatků tvrze zachyceno i výšinné sídliště chamské kultury s prvky kultury řivnáčské a kultury kulovitých amfor. Podél obvodu plochy stálo 7-8 menších do skály částečně zahloubených obydlí. Opevnění zachyceno nebylo, přesto je jeho existence v této fortifikačně vděčné poloze pravděpodobná. Jeho případné zbytky zanikly při stavbě mohutného vrcholně středověkého opevnění.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°42'57.757"N, 14°20'15.191"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Malé kolo
Dolejší kolo
Hradištko
Dolní Kolo


-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21640/2-3118


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika