mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Nalžovické Podhájí

GPS: 49°42'57.757"N, 14°20'15.191"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Malé kolo
Dolejší kolo
Hradištko
Dolní Kolo


-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21640/2-3118Nalžovické Podhájí - Dolní Kolo

Eneolitické sídliště v ostrožné poloze nad vtokem Cholínské strouhy do Vltavy.

Pouze zhruba 30x26m velká plocha tvaru nepravidelného zaobleného čtverce je na konci ostrohu vymezena příkopem a valem. Severní strana je ukončena skalnatým srázem k Vltavě a na západě klesá strmý sráz do údolí Cholínské strouhy.

Příkop o šířce až 11m a val přísluší středověké tvrzi ze 13.století.

Při archeologickém výzkumu zde bylo kromě pozůstatků tvrze zachyceno i výšinné sídliště chamské kultury s prvky kultury řivnáčské a kultury kulovitých amfor. Podél obvodu plochy stálo 7-8 menších do skály částečně zahloubených obydlí. Opevnění zachyceno nebylo, přesto je jeho existence v této fortifikačně vděčné poloze pravděpodobná. Jeho případné zbytky zanikly při stavbě mohutného vrcholně středověkého opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika