mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Němětice

GPS: 49°12'4.588"N, 13°52'11.789"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zámek
Na ZámkuNemětice II - Zámek

Severně od obce, téměř přesně na druhou stranu, než se nachází známý Hradec, se nachází kopec se jménem Zámek. Podle vlastivědné, ale i populárně-vědecké literatury se na jeho vrcholu má nalézat nevelké hradiště z doby halštatské.

Důkladnou rekognoskací terénu jsem žádné terénní pozůstatky, které by mohly indikovat pravěké, nebo jakékoli jiné opevnění nenalezl. Zalesněný kopec je strmější na jižní straně, ale ze všech stran je svah jen pozvolný. Podél severní strany lesa je kamenitý útvar nabývající až podoby velmi nízkého valu. Zcela jednoznačně se jedná o snosy kamenů z pole, které les lemuje podél severní strany. Dalším recentním útvarem na lokalitě jsou dvě terénní deprese o rozměrech zhruba 4x3m, které jsou asi 1,5m hluboké. Nacházejí se na samém vrcholku kopce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika