mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Nepřevázka / Chloumek u Mladé Boleslavi

GPS: 50°22'42.3"N; 14°55'32.35"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hrádku
Chlum
Chloumek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 19296/2-1786Nepřevázka

Na jihozápadním výběžku náhorní plošiny Chlum se nachází fortifikace, která ve své historii byla zřejmě i raně středověkým hradištěm.

Špička ostrohu je zastavěna středověkým hrádkem či tvrzí a novověkou již zrušenou vojenskou pevnůstkou. Výrazné vnější opevnění je ztotožňováno s původním opevněním akropole slovanského hradiště.

Val je dlouhý 140m o šířce 12 - 22m a výšce 5m. Před valem je 15m široký a 2,5m hluboký příkop. V úvahu pak připadá ještě druhý vnější příkop, zmiňovaný jakožto informace od starých pamětníků v polovině 20.století. Vedl přímo vsí Chloumek a jeho průběh by vedl pravděpodobně od hrany náhorní plošiny v Chloumku. Poté přes obec jihovýchodně a na konci obce by se stočil jihozápadním směrem až k jižní hraně náhorní plošiny. Mimo obec je předpokládaný průběh intenzivně zemědělský obděláván, přesto zde je nepatrný terénní zlom podporující tuto možnost. Hradiště by tedy dosáhlo rozlohy až 5ha.

Vzhledem k plánovanému zastavění části plochy domnělého předhradí byl na lokalitě proveden menší archeologický průzkum, při kterém byly identifikovány zahloubené objekty příslušící mimojiné i ranému středověku. Část plochy byla poškozena novověkou těžbou písku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika