Nepřevázka

Na jihozápadním výběžku náhorní plošiny Chlum se nachází fortifikace, která ve své historii byla zřejmě i raně středověkým hradištěm.

Špička ostrohu je zastavěna středověkým hrádkem či tvrzí a novověkou již zrušenou vojenskou pevnůstkou. Výrazné vnější opevnění je ztotožňováno s původním opevněním akropole slovanského hradiště.

Val je dlouhý 140m o šířce 12 - 22m a výšce 5m. Před valem je 15m široký a 2,5m hluboký příkop. V úvahu pak připadá ještě druhý vnější příkop, zmiňovaný jakožto informace od starých pamětníků v polovině 20.století. Vedl přímo vsí Chloumek a jeho průběh by vedl pravděpodobně od hrany náhorní plošiny v Chloumku. Poté přes obec jihovýchodně a na konci obce by se stočil jihozápadním směrem až k jižní hraně náhorní plošiny. Mimo obec je předpokládaný průběh intenzivně zemědělský obděláván, přesto zde je nepatrný terénní zlom podporující tuto možnost. Hradiště by tedy dosáhlo rozlohy až 5ha.

Vzhledem k plánovanému zastavění části plochy domnělého předhradí byl na lokalitě proveden menší archeologický průzkum, při kterém byly identifikovány zahloubené objekty příslušící mimojiné i ranému středověku. Část plochy byla poškozena novověkou těžbou písku.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Nepřevázka / Chloumek u Mladé Boleslavi

GPS: 50°22'42.3"N; 14°55'32.35"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hrádku
Chlum
Chloumek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 19296/2-1786


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika