mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Netolice

GPS: 49°3'3.172"N, 14°12'2.340"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Sv.Jan
Na Jánu
Na Janu

----------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44685/3-5978

 

 Netolice

V těsném severovýchodním sousedství historického jádra Netolic se na terénní vyvýšenině nad Bezdrevským potokem (někdy též Rapačovem) nachází těžce zkoušené pozůstatky raně středověkého hradiště.

Hradiště je dvoudílné s výrazně opevněnou akropolí, ke které bylo na severozápadní a západní straně přihrazeno předhradí. Plocha akropole se nad údolím potoka zdvihá o 25m a strmé srázy vymezují celou severní západní a jihozápadní stranu. Akropoli vymezoval mohutný šíjový val, který vede severo-jižním směrem a na obou koncích se stáčí k západu a vede až k terénním hranám. Vnitřní plocha dosahuje 0,7ha, šíjový val měl původně délku minimálně 150m, do dnešní doby se dochoval v délce 115m. Dochovaná část byla v novověku snížena a přes různé další poškození se dochoval v šíři 15-25m a výšce okolo 2m. Nejvíce poškozený je v jižní části, kde je odkopán, kvůli přístupové cestě ke kynologickému hřišti. Vstup do vnitřního prostoru vedl od severu, zda druhý vstup vedl místem současné cesty není jisté. Hradbou byla chráněna i hrana terénu nad potokem, ovšem tato část byla terasovitě upravena v novověku. Za předhradí lze považovat prostor ve východním sousedství akropole. Na severu jej vymezuje strmý sráz k potoku, na severovýchodní straně drobná rokle, nad kterou probíhá výrazná terénní hrana. Na jihovýchodě je tato hrana v délce 75m rozvezena a poté pokračuje podél jižní strany napříč návrším v délce 110m, aby se napojila na šíjový val akropole. Plocha předhradí dosahuje 2,6ha.

Hradiště se objevuje v textu Kosmovi kroniky k roku 981, jakožto součást Slavníkovského dominia, to však není pravděpodobné. Další dochovaná písemná zmínka z roku 1088 uvádí hradiště jako jeden z opěrných bodů přemyslovců v jižních Čechách. Archeologickým zkoumáním lze datovat počátky hradiště do 10.století a fungovalo patrně až do 13.století. Na ploše akropole stál kostel sv.Jana Křtitele, který byl roku 1789 zbourán a jeho základy jsou po archeologickém výzkumu naznačeny pomocí drobné zídky.

Hradiště a zejména plocha akropole byla nenávratně poškozena novověkými terasovitými úpravami terénu, výstavbou kynologického hřiště a budovou určenou k jeho provozu. Další výrazné poškození způsobila výstavba asfaltové cesty vedoucí ke hřišti. Hradiště také výrazně poškozují časté a nadbytečné archeologické výzkumy, při kterých akropoli zkoumají studenti archeologie často pomocí destruktivních metod. Několik rozměrných, nezasypaných sond se na akropoli stále nachází. V roce 2004 bylo na hradišti započato s výstavbou archeoparku, tento záměr ale nebyl dokončen a dnes se po něm na západní, pohledově nejexponovanější hraně nachází 30m dlouhá hradba s věží uprostřed. Ta slouží zároveň jako rozhledna, příliš kvalitní rozhled ale nenabízí.

Návštěva hradiště moc radosti nepřinese, nevhodně umístěné kynologické hřiště, zbytečně přehnané destruktivní archeologické výzkumy, neudržovaný pokus o archeopark, zarostlý a poškozený val akropole, z větší části nepřístupné předhradí a těsné sousedství motokrosového závodiště jsou natolik silnými argumenty, že hradiště momentálně není chloubou, nýbrž ostudou Netolic.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika