mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Nymburk

GPS: 50°11'9.073"N, 15°2'36.374"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

SvinibrodNymburk

Na nevýrazném návrší v okolí kostela sv.Jiljí v historickém centru Nymburku stálo v pravěku a snad i v raném středověku hradiště.

Toto návrší v jihovýchodní části vnitřního Nymburka má rozlohu přibližně 4ha. Plocha je od jihu ohraničena tokem Labe, na východě se do Labe vlévá říčka Mrlina. Pod návrším s opevněním se nalézal významný brod přes řeku.

Místo bylo osídleno již v neolitu a eneolitu. Nejstarší opevnění zde bylo vybudováno zřejmě již v období řivnáčské kultury. Archeologickým výzkumem byla bezpečně zaznamenána fortifikace z mladší doby bronzové, nositeli lužické kultury. Hradiště zde stálo snad i v pozdní době halštatské. Nálezy pocházejí i ze střední doby hradištní, existence opevnění z této doby však není potvrzena.

Celá plocha je zastavěna městem a změněna byla i konfigurace terénu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika