mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Odřepsy / Opolany

GPS: Akropole 50°8'47.741"N, 15°13'26.523"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Oškobrh
Voškovrh
Hřebínek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32484/2-1980Odřepsy I

Vrcholovou partii vrchu Oškobrhu mezi Odřepsy a Vlkovem rozděluje sedlo na dvě nestejně velké části. Jihozápadní z nich je vyšší, plošně však menší a v průběhu pravěku byla několikrát opevněna.

Nálezy z plochy pocházejí z doby bronzové, halštatské a raně laténské. Jižní a jihozápadní část hradiště byla značně poškozena lomy na opuku. Centrální část pak stavbou rozměrného vodojemu a jeho příslušenství.

Nejlépe se opevnění zachovalo na severní a východní straně. Na severu je viditelný dlouhý val, který se na východě stáčí na jih a následně je ukončen novodobou cestou. Val byl pravděpodobně doplněn vnějším příkopem, který lze pozorovat na severovýchodě. Zajímavá je i severozápadní část hradiště, kde se přes výrazné úpravy terénu dochoval přerušovaný val, který podle archeologického průzkumu sloužil jako násep okolo palisády.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika