mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Opočno pod Orlickými horami

GPS: 50°15'53.786"N, 16°6'56.229"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Opočen
Letohrádek
Zámecký vrchOpočno

Na vysoké skalnaté ostrožně nad Zlatým potokem stálo v raném středověku hradiště známé z písemných údajů jako hrad Opočen.

Ostrožna nad meandrem Zlatého potoka je nepřístupná z východu jihu a jihozápadu. Na severu a severovýchodě se napojuje na okolní terén. Tento směr jistě zajišťovala fortifikace, která byla i s plochou hradiště zastavěna středověkým hradem. Ještě výraznější zásahy do terénu způsobila jeho renesanční přestavba na zámek. Průběh raně středověkého opevnění není známý. Akropole se s největší pravděpodobností nacházela v místech dnešního zámku a směrem k severu se rozkládalo předhradí.

V písemných záznamech se hradiště poprvé uvádí v roce 1086, kdy u něj tábořilo vojsko vzbouřené proti Vratislavovi II.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika