mapa

Kraj: Středočeský/Královehradecký
Okres: Nymburk/Jičín
Katastrální území: Osek / Sekeřice

GPS: 50°17'15.706"N, 15°22'8.452"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Kostele
Kostelík
ChroustovOsek, Sekeřice

Západně od Sekeřic se na široké ostrožně nachází stopy po hradišti z mladší doby halštatské až časné doby laténské. Z místa pocházejí nálezy i z doby kamenné.

Ostrožna je strmým srázem vymezena z jižní, západní a severní strany. Po rovině je přístupná od východu.

Po obvodovém opevnění nad srázy ostrožny se dochovala ostrá terénní hrana. Přístupná východní strana byla opevněna mohutnou hradbou s vnějším příkopem. Příkop dnes dosahuje šířky až 10m, mohutný val za ním je široký do 15m a dosahuje až 4m výšky. Val je snížen v místech původního vstupu. Plocha akropole dosahuje zhruba 3ha. Předhradí se nacházelo na východě a zůstalo opevněno obloukovitě vedeným valem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika