mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Otmíče

GPS: Akropole 49°51'48.525"N, 13°56'56.523"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Otmíčská hora
Sedliště
Pod horou

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21285/2-433Otmíče

Jižně od obce Otmíče, se tyčí Otmíčská hora. Na jejím vrcholu se nachází hradiště z pozdní doby halštatské. Místo bylo osídleno (opevněno?) již v eneolitu a nálezy pocházejí i z raného středověku. Není však jistý vztah raně středověkého osídlení k pozůstatkům opevnění.

Otmíčská hora je vlastně vypreparovaný čedičový suk, který ční až 60m nad okolním terénem. Vrcholová plošina je nejlépe přístupná ze severovýchodu, kde se terén připojuje k návrší. Naopak nepřístupné jsou strmé jihovýchodní, jižní a západní svahy. Na severozápadě je svah mírnější, přesto dostatečně strmý a terén zde vytváří sedliště.

Nejvýše položená je západní akropole, která byla uměle zarovnána vyrovnávkou. Přístupnou východní až severovýchodní stranu přepažila mohutná fortifikace, ve formě hradby a vnějšího příkopu. Dnes se hradba jeví jako vysoká terasa, jen mírně převyšující vnitřní vyrovnávku, která se o hradbu opírala. Příkop má dnes hloubku maximálně 0,8m. Na severním konci se stáčí k západu a napojuje se na bok hory. Na jihu končí val i příkop kousek před hranou (původní vstup). Předhradí o výměře 1,4ha přiléhá k akropoli od severovýchodu. Vnější opevnění se dochovalo ve formě valu, který je v severní části přisypán na přirozený skalnatý hřeben.

Ještě dále na severovýchod se nachází mělké sedlo a poté výrazná vyvýšenina. Pokud byla zapojena do fortifikace, vymezovala by druhé předhradí. Severozápadně pod vrcholem se rozkládá rozsáhlá plošina, která také, vzhledem k výhodnému postavení (od okolí ji odděluje strmý svah), mohla plnit funkci podhradí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika