mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Katastrální území: Pavlov

GPS: 48°52'5.464"N, 16°39'5.835"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

DěvínPalov - Děvín

Na náhorní plošině vrchu Děvín, jihozápadně od obce Pavlov se dochovaly pozůstatky pravěkého hradiště.

Dvojdílné hradiště zabírá celý prostor vrcholové náhorní plošiny a dosahuje úctyhodné výměry 25ha. 12ha připadá na dominantnější severovýchodní část a 13ha na nižší, podle průběhu dělícího valu pravděpodobně předhradní část. Opevnění se do dnešních dnů dochovalo v podobě nevysokého kamenného valu, který je na severozápadě přiložen ke strmé skalní stěně, která hradiště vymezuje podél celé severní strany. Poté vede napříč vrchem v délce 235m k jihu a podél terénní hrany vymezující náhorní plošinu na jižní straně v délce 820m až ke skalním útvarům na jihozápadě. Mezi sbíhajícími skalními hřebeny na západní straně není příliš patrný. Severozápadní stranu pak vymezuje kolmá skalní stěna pokračující k severovýchodu až k místu počátku popisu valu. Ve střední části plošiny probíhá od severu k jihu jen málo patrný dělící val, který vede do mírného oblouku. Nejlépe se zachoval val na východní straně, vnitřní převýšení zde dosahuje maximálně 0,5m a jeho sesutá destrukce dosahuje šířky až 4m. Val podél jižní strany nepřevyšuje 0,5 a projevuje se spíše jen jako kamenný pás o šířce 1 - 3m. Střední část hradiště podél osy severozápad-jihovýchod je zalesněna. Severovýchodní část opevněné plochy je poškozena stavbou vysílače a již zaniklým budov. Vstup do opevněného prostoru pravděpodobně vedl západu, mezi skalními hřebínky, otázka dalších vstupů je stále otevřena.

Z plochy pocházejí nálezy již z 2.poloviny 19.století, ale teprve po polovině 20.století bylo identifikováno opevnění. Datace opevnění není zcela jasná, ale keramiku zde nalezenou, lze datovat do mladší doby bronzové, do její veletické fáze kultury podunajských popelnicových polí. Starší nálezy údajně datované do starší doby bronzové není možné ověřit


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika