mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Písková Lhota

GPS: 50°21'33.49"N; 14°52'26.85"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Žižkovy valy
Valy
Stráně

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17164/2-1791

 Písková Lhota I

Na severním okraji lesa mezi Pískovou Lhotou a Brodcema se rozkládá hradiště z mladší a pozdní doby bronzové (kultura lužická). Nemnohé nálezy dokládají osídlení? i v raném středověku (9.století) a opevněná plocha byla využita i ve vrcholném středověku až novověku jako vojenský tábor (dle starší literatury).

Opevnění využilo terasu nad levým břehem Jizery. Terasa náhle prudce spadá k Jizeře na západě, převýšení dosahuje 50m. Na severu a jihu se zařezávají do terénu rokle, jejichž spojením pomocí hradby vznikla zhruba čtyřúhelníková plocha.

Val spojující severní a jižní rokli je 350m dlouhý a až 3m vysoký při šířce 5-10m. Vnější příkop je již většinou nezřetejný. Vzhledem k tomu, že je severní rokle menší než jižní, musel se k ní val obloukem stočit. Na některých místech, především ve středních partiích, je již rozvezen a jeho severozápadní část poškodil lom. Plocha opevněná tímto valem dosahuje 22ha. Před touto obranou linií byla údajně ještě jedna, dnes již zcela zaniklá linie.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika