Písková Lhota I

Na severním okraji lesa mezi Pískovou Lhotou a Brodcema se rozkládá hradiště z mladší a pozdní doby bronzové (kultura lužická). Nemnohé nálezy dokládají osídlení? i v raném středověku (9.století) a opevněná plocha byla využita i ve vrcholném středověku až novověku jako vojenský tábor (dle starší literatury).

Opevnění využilo terasu nad levým břehem Jizery. Terasa náhle prudce spadá k Jizeře na západě, převýšení dosahuje 50m. Na severu a jihu se zařezávají do terénu rokle, jejichž spojením pomocí hradby vznikla zhruba čtyřúhelníková plocha.

Val spojující severní a jižní rokli je 350m dlouhý a až 3m vysoký při šířce 5-10m. Vnější příkop je již většinou nezřetejný. Vzhledem k tomu, že je severní rokle menší než jižní, musel se k ní val obloukem stočit. Na některých místech, především ve středních partiích, je již rozvezen a jeho severozápadní část poškodil lom. Plocha opevněná tímto valem dosahuje 22ha. Před touto obranou linií byla údajně ještě jedna, dnes již zcela zaniklá linie.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Písková Lhota

GPS: 50°21'33.49"N; 14°52'26.85"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Žižkovy valy
Valy
Stráně

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17164/2-1791

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika