Písková Lhota II

Pozdně bronzové až halštatské (slezskoplatěnické) hradiště na levém břehu Jizery v lese mezi Pískovou Lhotou a Brodci.

Ostře modelované ostrožně tvaru trojúhelníku je přístupná pouze ze severovýchodního směru. Terén na západě a severozápadě prudce spadá do 55m hlubokého údolí Jizery, na jihu stejně prudce do hluboké rokle. Ostrožna končí opyší v jihozápadním směru.

Dvojitý systém opevnění vymezuje 0,8ha velkou plochu. Sestává ze dvou valů doplněných příkopy. Vnitřní z nich je obloukovitého tvaru a délky 130m. Je doplněn vnějším příkopem a ode dna příkopu dosahuje až 2,25m výšky, při šířce 6m. Vnější val dosahuje dnes výšky až 1,2m ode dna příkopu při šířce 6-8m. Přetíná ostrožnu téměř rovně v délce 203m, jen na koncích ostrožny je zahnutý dovnitř bráněného prostoru. Zejména na severním okraji je šikovně využit terén, val se stáčí dovnitř pod úhlem 115° a vytváří tak jakousi baštu o průměru 12m. Je opět doplněn vnějším příkopem, původně hrotitým. Prostor mezi valy byl pravděpodobně součástí obranného systému.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Písková Lhota

GPS: 50°20'52.71"N; 14°51'52.62"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad Vlčím dolem
Nad Obřím dolem
Hradiště nad Vlčím dolem
Šibeniční

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25888/2-1792


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika