mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Písková Lhota

GPS: 50°20'52.71"N; 14°51'52.62"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad Vlčím dolem
Nad Obřím dolem
Hradiště nad Vlčím dolem
Šibeniční

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25888/2-1792Písková Lhota II

Pozdně bronzové až halštatské (slezskoplatěnické) hradiště na levém břehu Jizery v lese mezi Pískovou Lhotou a Brodci.

Ostře modelované ostrožně tvaru trojúhelníku je přístupná pouze ze severovýchodního směru. Terén na západě a severozápadě prudce spadá do 55m hlubokého údolí Jizery, na jihu stejně prudce do hluboké rokle. Ostrožna končí opyší v jihozápadním směru.

Dvojitý systém opevnění vymezuje 0,8ha velkou plochu. Sestává ze dvou valů doplněných příkopy. Vnitřní z nich je obloukovitého tvaru a délky 130m. Je doplněn vnějším příkopem a ode dna příkopu dosahuje až 2,25m výšky, při šířce 6m. Vnější val dosahuje dnes výšky až 1,2m ode dna příkopu při šířce 6-8m. Přetíná ostrožnu téměř rovně v délce 203m, jen na koncích ostrožny je zahnutý dovnitř bráněného prostoru. Zejména na severním okraji je šikovně využit terén, val se stáčí dovnitř pod úhlem 115° a vytváří tak jakousi baštu o průměru 12m. Je opět doplněn vnějším příkopem, původně hrotitým. Prostor mezi valy byl pravděpodobně součástí obranného systému.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika