mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň
Katastrální území: Hradiště u Plzně

GPS: 49°42'49.25"N; 13°24'2.72"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Doudlevce
Pod Homolkou
Hradiště u Doudlebec
Hradiště u Černic

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 23633/4-4474Plzeň - Hradiště

V Plzni, v městské části Hradiště se nachází opevnění na místě zvaném Pod Homolkou. Jedná se o hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové, z pozdní doby bronzové a doby pozdně halštatské.

Místo pro stavbu bylo vybráno mezi toky řeky Úhlavy, která se nedaleko jihovýchodně od hradiště v prudkém meandru vrací. Zabezpečuje tak jižní severozápadní plochu. Převýšení plochy hradiště a řeky činí až 37m. Opevněná plocha nepravidelného ledvinovitého tvaru zabírá 1,55ha.

Výrazný hlinitokamenitý val obklopuje plochu ze západu, severu a východu. Na jihu je sráz k řece nejstrmější, proto zde bylo asi jen lehčí opevnění. V nejpřístupnější severní straně dosahuje val výšky až 8m. Před ním stojí ještě vnější val s příkopem, z kterého se dochovala jen severní část. Zde se zřejmě nacházel vstup na hradiště. Jižní strana je poškozena stavbou silnice. Vnitřní prostor pro změnu utrpěl díky těžbě písku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika