Plzeň - Hradiště

V Plzni, v městské části Hradiště se nachází opevnění na místě zvaném Pod Homolkou. Jedná se o hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové, z pozdní doby bronzové a doby pozdně halštatské.

Místo pro stavbu bylo vybráno mezi toky řeky Úhlavy, která se nedaleko jihovýchodně od hradiště v prudkém meandru vrací. Zabezpečuje tak jižní severozápadní plochu. Převýšení plochy hradiště a řeky činí až 37m. Opevněná plocha nepravidelného ledvinovitého tvaru zabírá 1,55ha.

Výrazný hlinitokamenitý val obklopuje plochu ze západu, severu a východu. Na jihu je sráz k řece nejstrmější, proto zde bylo asi jen lehčí opevnění. V nejpřístupnější severní straně dosahuje val výšky až 8m. Před ním stojí ještě vnější val s příkopem, z kterého se dochovala jen severní část. Zde se zřejmě nacházel vstup na hradiště. Jižní strana je poškozena stavbou silnice. Vnitřní prostor pro změnu utrpěl díky těžbě písku.

mapa  

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň
Katastrální území: Hradiště u Plzně

GPS: 49°42'49.25"N; 13°24'2.72"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Doudlevce
Pod Homolkou
Hradiště u Doudlebec
Hradiště u Černic

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 23633/4-4474


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika