mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Předhradí

GPS: 50°5'27.935"N, 15°9'7.563"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Oldříš
Pněv
Předhrádí
Farské polePňov - Předhradí

Hradiště, které zmiňuje Kosmova kronika k roku 1100 pod jménem "oppidum Oldris". Zmínka se nachází i v Kronice takřečeného Dalimila.

Část raně středověkého blatného hradiště se nacházela zřejmě na ploše zemědělského dvora a na přilehlé ploše východní části obce. Přesný rozsah hradiště už asi nebude nikdy znám, protože veškeré nadzemní relikty jsou zarovnány a na ploše hradiště vícekrát změnila svůj tok řeka Labe.

Hradiště bylo lokalizováno na konci 19.století, kdy se z něj dochovala jen malá klínovitá část ze tří stran obklopená tokem Starého Labe, nikoli však tokem z doby existence hradiště. Západní strana byla vymezená příkopem a stopami vnitřního valu. Dnes se na jihu místo vody nachází pole, které od vnitřní plochy odděluje nevysoká terasa. Severní stranu dochované části hradiště stále mijí vodní plocha, roku 1819 zrušeného ramene Labe. Staré Labe zde protlo plochu hradiště, jehož opevnění pokračovalo do oblouku na dnešní druhé straně Starého Labe v místech sportovního areálu. Celková plocha snad dvoudílného hradiště je odhadována na 8ha.

Z katastru Předhradí se podařilo zachytit několik nových dokladů, které podporují lokalizaci hradiště do plochy východní části intravilánu obce. Z plochy hradiště je znám i nález románských reliéfních zlomků z výzdoby hradského kostela. V zhruba kilometrové vzdálenosti se na protějším břehu dnešního Labe nacházejí pozůstatky dvou starších opevněných objektů také raně středověkých.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika