mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Podmokly nad Berounkou

GPS: 49°56'44.637"N, 13°42'14.484"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U CihelnyPodmokly

Obec Podmokly na Rokycansku proslavil nález největšího keltského zlatého pokladu v Evropě. Stalo se tak roku 1771 zhruba půlkilometr severovýchodně od vsi ve stráni těsně nad Podmokelským potokem. Množství dalších nálezů, především z 19.století pochází přímo z intravilánu obce i jejího okolí.

Podle průzkumů M.Kaliny z Jathensteinu a V.Kromluse z let 1832 - 36 byly v obci zjištěny zbytky valového opevnění. Val se nacházel v severní části obce. Dnes lze jen spekulovat, jakou plochu případné opevnění vymezovalo. Dnes je val v terénu jen těžko patrný.

Pokud se zde opevnění skutečně nacházelo, bylo postaveno ve strategicky nepříliš výhodné poloze. Nálezy z přelomu 19. a 20.století přísluší patrně ranému středověku, valové opevnění mohlo být i pozůstatkem vrcholně středověkého tvrziště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika