mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Podštěly

GPS: 50°7'17.365"N, 13°16'2.582"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Jezerská hora
JezeraPodštěly

Na Jezerském vrchu, severně od Podštěl se nachází skromné pozůstatky opevnění z doby halštatské.

Jezerský vrch je členitým čedičovým výlevem. Hradiště zaujalo jeho přibližně obdélnou vrcholovou plošinu o výměře zhruba 3ha. Opevnění v podobě nízkého hlinitokamenitého valu je nejlépe pozorovatelné v délce 300m podél severní hrany vrcholové plošiny. Na severovýchodní straně se stáčí k jihu a v místech úžlabiny s přístupovou cestou se vytrácí. Jižně od cesty vede v délce necelých 30m směrem k jihu a poté se stáčí k západu. Nevýrazně pokračuje dál a po 100m není pozorováním zaznamenatelný. Jihozápadní a západní strana je nepřehledná, kvůli dlouhodobému zemědělskému využívání.

Archeologickou sondou byla zachycena keramika z pozdní doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika