mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Postoloprty

GPS: 50°21'8.75"N; 13°41'33.02"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Drahúš
Drahuš
Na Drahúši
Na Draguši

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42573/5-1369

 Postoloprty - Drahúš

Jižně od Postoloprt na levém břehu Ohře se nachází nízká terasa u níž bylo v raném středověku postaveno hradiště.

Dnešní tok Ohře není původní, v době existence opevnění tok lemoval severozápadní část fortifikace. Obvodové opevnění terasy se dochovalo v délce 1100m a zcela zaniklo pouze v nejjižnějším cípu. Uprostřed je hradiště přepaženo obloukovitým valem, který jej dělí na dvě téměř stejné díly. Jižní akropoli a severní předhradí. Celková plocha opevnění dosahuje 6,75ha. Terasa převyšuje okolní terén jen o 2-4m. Nejlépe zachovaná je severní část obvodové hradby, kde obloukovitý val v délce 300m a výšce až 2,5m přepažuje terasu. Hradba o mocnosti 7,2m byla vybudována z trámů a hlíny a čele stála 1m široká opuková zeď. Sondáží bylo zjištěno, že byla doplněna vnějším příkopem s 1,5m širokou bermou. Vnitřní val je asi 1m vysoký s délkou 140m.

Doba existence opevnění se omezuje jen na druhou polovinu 10.století a začátek 11.století. Zjištěna byla jediná stavební fáze. Hradiště je poškozené existencí stavení na ploše akropole a hospodářskými budovami v jeho těsném severním sousedství.

Toto blatné hradiště je ztotožňováno s hradištěm Drahúš známém z Kosmovy kroniky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika