mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 6
Katastrální území: Dejvice

GPS: Zachycený příkop 50°6'47.75"N; 14°22'43.91"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Baba

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40974/1-1801

 Praha Dejvice - Baba

Výrazná ostrožna nad levým břehem Vltavy, zvaná Baba. Na východě terén padá do údolí Vltavy, na severu a západě, do údolí Šáreckého potoka. Jediný přístup je z jihu až jihozápadu.

Jihozápadní směr přepažil příkop, široký 5,6-6,1m o hloubce v rozmezí 95cm-128cm. Vnitřní plocha byla dále členěna pálisádovými hradbami a příkopy na několik okrsků.

Místo bylo opevněno lidem kultury nálevkovitých pohárů staršího eneolitu. Pozdější osídlení je pravděpodobné, nasvědčuje tomu několik kousků keramiky kultury řivnáčské.

Drobnější ostrožna vybíhající k západu, na které dnes stojí kostel sv.Martina byla osídlena a snad i opevněna v době bronzové, počátku kultury knovízské. Při archeologickém průzkumu na konci 19.století zde byly pod povrchem zachyceny dva příkopy a snad i kamenný val.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika