mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 15
Katastrální území: Dubeč

GPS: 50°3'20.931"N, 14°35'3.719"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Rohožník
V Rohožníku
Rohozný vrch
Říčanka

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41270/1-1996Praha Dubeč

Vrch Rohožník (dříve Rohozný vrch) mezi Dubčí a Dubečkem je významnou, ale těžce poškozenou archeologickou lokalitou.

Výrazný ostroh se tyčí nad meandrem Říčanského potoka a je vymezen strmými svahy ze severní, západní a jižní strany. Od východu je přístupný po rovině, ovšem pouze zhruba 35m širokou šíjí. To však platilo pouze do doby, než byly v cípu ostrohu a podél severní strany otevřeny lomy na kámen. Těžba probíhala v 19. a 20.století a postupně ukrojila více než poloviny ostrohu. Vytěžený kámen se používal především na výrobu kostek, ze kterých se dláždily pražské ulice.

Lokalita byla již dříve známa svými archeologickými nálezy, větší výzkum zde proběhl ale až v 50.letech 20.století. Podařilo se zachytit výrazné osídlení z eneolitu kulturou řivnáčskou a z pozdní doby bronzové kulturou unětickou. Několik keramických střepů z lokality je kladeno i do ranného středověku.

Již od 19.století se spekuluje o možnosti opevnění zdejšího sídliště. I když archeologickým výzkumem nebyly žádné stopy po opevnění zachyceny, figuruje lokalita v archeologických databázích a občas i textech často jako opevněná. Současným stavem poznání ji ale za hradiště považovat nelze.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika