mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 10
Katastrální území: Hostivař

GPS: 50°2'41.63"N; 14°31'55.84"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Šance
Na Zámkách
Kozinec

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40778/1-1678Praha Hostivař

Nad Hostivařskou přehradou se tyčí ostrožna s torzem pozdně halštatského hradiště.

Obdélníková ostrožna je z jihu, západu a severu vymezena údolím Botiče. Přístupná je tak jen z východního směru. Terén se mírně svažuje k západu a převýšení před napuštěním přehrady činilo až 40m. Opevněný prostor dosahuje 5,28ha a byl v minulosti intenzivně zemědělsky využíván.

Přístupná východní strana je přepažena příčným valem (výška 1,5m), který je nejmohutnější v jižní části. Další úseky obvodové hradby se dochovaly v podobě valu na jihu a západě. Zdvojené je opevnění na západě nad Botičem, kde se vyděluje menší předhradí?. Od obdélného vnitřního hradiště je ještě vydělena trojúhelníkovitá severovýchodní část.

Na lokalitě se nalezla i raně středověká keramika. Slované možná částečně využili starší opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika