mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 10
Katastrální území: Královice

GPS: 50°2'38.02"N; 14°37'52.39"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U Markéty
Šance
Svatá Markéta

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41276/1-2000

 Praha Královice

Asi 750m severozápadním směrem od obce Královice leží raně středověké hradiště.

Nachází se na ostrožně nad meandrem Rokytky. Převýšení nad tokem činí 15m a chrání plochu hradiště ze západu, severu a částečně i z jihu.

Celková opevněná plocha dosahuje 7,5ha a je rozdělena na dvě části. Mohutný vnější val má obloukovitý průběh, v délce 340m přetíná ostrožnu. Je široký až 20m. Z vnitřní strany převyšuje plochu předhradí až o 7m, z vnější strany je vysoký až 11m. Na obou koncích se stáčí do nitra hradiště. Na severu se vytrácí nad prudkým srázem, na jihu přechází do menšího, obvodového opevnění. Vnitřní val dělí plochu na téměř stejně rozměrné části. Obloukovitě přepažuje ostrožnu v délce 200m. Tento val je dnes vysoký asi 2m a jeho jižní část je poničena stavbou rodinného domku. Jediná zachovaná část obvodového opevnění je na jihovýchodě. Zbylý obvod nevyžadoval díky strmým srázům k Rokytce stavbu větší fortifikace.

Na akropoli hradiště stojí kostel sv.Markéty, který může být pozůstatkem původní zástavby. Nálezy jsou datovány do 11. a 12.století. Vzhledem k mohutnosti opevnění a absenci okolního osídlení, byla zřejmě funkce hradiště vojenská.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika