mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha 4
Katastrální území: Lhota u Dolních Břežan

49°58'4.78"N; 14°24'48.95"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Šance
Komořanské hradiště
Sluneční stráň

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11739/1-1879

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 163

 

 Praha Točná - Šance

Na severní straně Břežanského údolí, naproti hradišti Závist, se rozkládá rozměrné opevnění zvané Šance.

Opevnění ohraničilo plochu o rozměru téměř 15ha. Mohutný val vede po terénní hraně podél celé západní, severní a východní strany. Hluboko pod hranou je vykopán příkop, který dosahuje až 3m hloubky a maximálně 15m šířky. Zbývající jižní a jihozápadní strana je chráněna poměrně strmými svahy do Břežanského údolí a stopy fortifikace zde nejsou patrné. Nacházejí se zde dvě rokle, které umožňují poměrně snadný přístup. Rokle zvaná Moklavka je přepažena drobnou hranou, snad pozůstatkem lehčího opevnění, které poté sbíhá do údolí. Druhá rokle zvaná Kamenka je ponechána volná. Opevnění je prolomeno minimálně dvěmi, těžce poškozenými branami. V severovýchodním cípu je opevněn úzký výběžek terénu, pod kterým se nachází samostatné opevnění trapézovitého tvaru. Nachází se ve výrazně snížené poloze a sestává pouze z příkopu, který navazuje na příkopy vedoucí pod svahem celého hlavního opevnění hradiště. Na severní straně se nachází původní nájezdová rampa. Podobné rampy přetínají příkop i na jiných místech pod hlavním opevněním. V severní části opevnění se na některých místech nachází prostor mezi příkopem a svahem vykládaný (patrně mylně) jako berma. Val je především v severovýchodním cípu, ale i na dalších místech prokopán četnými okopy. Na západní straně val sbíhá do Břežanského údolí a v klesajícím úseku není doplněn vnějším příkopem.

O datování celého opevnění bylo vysloveno několik názorů. Archeologickým výzkumem byla zachycena pouze nečetná keramika z pozdní doby bronzové. V té době zde patrně stálo hradiště opevněné hradbou na vrcholech plošiny. Při budování mohutného laténského oppida mohla být zdejší plocha využita jako případné refungium. Zapojení do opevnění oppida mohou indikovat nevýrazné stopy po lehčím opevnění, které sbíhají do Břežanského údolí a mají své protějšky ve svahu pod oppidem. Opevnění mohlo být využito i ve vrcholném středověku, například při některém z obléhání Prahy. Výrazné úpravy celého opevnění, sestávající z navýšení valů, zřízení okopů a především ve vyhloubení příkopu, lze snad datovat do průběhu třicetileté války. V této době pravděpodobně vznikl i trapézovitý útvar pod severovýchodním cípem hradiště. V příkopech byly ponechány nájezdy pro těžkou vojenskou techniku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika