mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 8
Katastrální území: Troja

GPS: 50°7'44.53"N; 14°24'19.93"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Farkách
Větrník
Nad Podhořím
Podhoří
Na Větráku
Farky

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40978/1-1803Praha Troja - Na Farkách

Výrazná, ale nevelká ostrožna nad pravým břehem Vltavy je skryta za sídlištěm Bohnice.

Jednohektarová plocha zvaná Na Farkách je strmými srázy chráněna z jihu, západu a severu. Jedinou přístupná strana tedy byla východní.

První zaznamenané osídlení je již z eneolitu, opevnění zde vzniklo ve starší době bronzové. Hradbu z nasucho kladených kamenů a vnějšího valu, postavili nositelé veveřovské kultury. Další opevnění tu vzniklo v pozdní době halštatské. Archeologickým výzkumem byl zachycen základový žlab pro mohutnou palisádu, která byla vedena po obvodu, mimo západní stranu (nad Vltavou). Z východu byla palisáda zdvojena a doplněna 0,5m hluboký plochý žlab, ve kterém zřejmě stály kůly. Dnes je neviditelnějším pozůstatkem opevnění severní část východního valu. Lokalita byla na východní straně poškozena stavbou a existencí panelového sídliště. Původně se zde nacházelo opevněné předhradí o výměře necelého hektaru.

U vstupu na akropoli je dnes postavena palisáda s bránou. Jedná se o archeopark, který však slouží pouze k občasným jednorázovým akcím.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika