mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 8
Katastrální území: Troja

GPS: 50°7'44.53"N; 14°24'19.93"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Farkách
Větrník
Nad Podhořím
Podhoří
Na Větráku
Farky

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40978/1-1803Praha Troja - Na Farkách

Výrazná, ale nevelká ostrožna nad pravým břehem Vltavy je skryta za sídlištěm Bohnice.

Jednohektarová plocha zvaná Na Farkách je strmými srázy chráněna z jihu, západu a severu. Jedinou přístupná strana tedy byla východní.

První zaznamenané osídlení je již z eneolitu, opevnění zde vzniklo ve starší době bronzové. Hradbu z nasucho kladených kamenů a vnějšího valu, postavili nositelé veveřovské kultury. Další opevnění tu vzniklo v pozdní době halštatské. Archeologickým výzkumem byl zachycen základový žlab pro mohutnou palisádu, která byla vedena po obvodu, mimo západní stranu (nad Vltavou). Z východu byla palisáda zdvojena a doplněna 0,5 m hluboký plochý žlab, ve kterém zřejmě stály kůly. Žádná část opevnění se již nad terénem neprojevuje, zánik lze přičítat především intenzivnímu zemědělství, které se na lokalitě provádělo od středověku po 70.léta 20.století. Lokalita byla na východní straně poškozena stavbou a existencí panelového sídliště, severní část předhradí byla odtěžena při dobývání cihlářské hlíny. Původně se zde nacházelo patrně hrazené předhradí o výměře necelého hektaru.

U vstupu na akropoli je dnes postavena palisáda s bránou. Jedná se o archeopark, který však slouží pouze k občasným jednorázovým akcím.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika