mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Katastrální území: Vinoř

GPS: Velké Hradiště: 50°8'8.365"N, 14°35'8.671"E
Malé Hradiště: 50°8'3.32"N, 14°35'10.125"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Velké Hradiště
Malé Hradiště
Hradiště
Hradisko
Hradišťko
Na Hradišti

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41260/1-1989Praha Vinoř

V areálu Vinořského parku, se jihovýchodně od obce nachází velmi dobře zachované dvoudílné slovanské hradiště.

Nevysoký výběžek ohraničují dvě malá údolí, která se spojují severně od hradiště. Maximální převýšení plochy hradiště činí 16m, a je svahy zabezpečeno ze západu, severu a východu. Sráz však není příliš strmý, ani vysoký, proto muselo být hradiště opevněno po celém obvodu.

Hlavní opevněná plocha má tvar trojúhelníku a zabírá plochu 3,7ha. K ní se na jihu přimyká samostatně opevněná předhradí o ploše 0,86ha. Obě plochy mají samostatné obvodové opevnění a odděluje je příkop. Val Velkého hradiště dosahuje až 3m výšky a je dlouhý 730m. V západním průběhu valu lze pozorovat nad povrch vystupující čelní kamennou zeď. Val Malého hradiště dosahuje délky 210m. Malé hradiště chrání celou přístupovou jižní stranu, kromě nejzápadnější strany, kde zřejmě vedla přístupová cesta (jejíž trasu šlo kontrolovat ze západní hradby Malého hradiště). V severní části Velkého hradiště se nachází opevněná cesta k vodnímu zdroji.

Povrchové nálezy keramiky datují hradiště do 11. a 12.století. Několik nálezů přísluší i době halštatské. Ve vrcholném středověku byla část Velkého hradiště osídlena a snad se zde nacházela i tvrz, dnes již zcela zaniklá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika