mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Katastrální území: Vinoř

GPS: 50°8'20.35"N; 14°35'6.85"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kamenný stůlPraha Vinoř - Kamenný stůl

Ostrožna se nachází jihovýchodně od středu Vinoře a jižně od silnice do Radonic. Tato lokalita není hradištěm, zde je zařazena jen jako příklad neopevněného výšinného sídliště. Unikátní je především množstvím nálezů z průběhu pravěku. Především napříč dobou bronzovou. Ostroh byl osídlen zřejmě i v eneolitu, době halštatské a laténské (v laténu zde stál i dvorec).

Tato výšinná poloha je na západě chráněna prudkou skalní stěnou, podobně tomu tak bylo i na severozápadě a jihozápadě. Na severu areál končil roklí, kterou dnes vede silnice směrem na východ. Podobná rokle směřující k východu vybíhala i na jižní straně. Severní část ostrožny je poškozena zástavbou.

Protože je ostrožna výborně chráněna ze severu, západu, jihu i jihozápadu vnucuje se myšlenka spojení jižní a severní rokle. Areál by pak byl poměrně nenáročně opevněn. Geofyzikální měření z roku 1993 však tuto domněnku vyvrátilo, neboť žádná stopa po příkopu nebyla nalezena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika