mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Katastrální území: Vinoř

GPS: 50°8'37.47"N; 14°35'2.48"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Obůrkách

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41461/1-2117Praha Vinoř - v Obůrkách

Východně od středu obce Vinoř se nachází torzo ostrožny, na které stávalo hradiště.

Z původní opevněné plochy se dochovala jen malá severovýchodní část. Zbytek plochy padl za oběť těžbě písku. Ostrožna nad meandrem Vinořského potoka byla přístupná pouze od východu.

Tuto stranu bránil příčný příkop, na jehož vnitřní straně stála zřejmě palisáda. Ostrožna byla osídlena napříč pravěkem, až po dobu halštatskou. Opevnění náleželo konci starší a počátku mladší doby bronzové. Jediná část, která zbyla z původní opevněné plochy, je poškozena na povrchu i ze severní strany.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika