mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Katastrální území: Vyšehrad

GPS: 50°3'52.12"N; 14°25'3.44"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Slavín
Chvrasten

--------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11740/1-1273

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 113Praha Vyšehrad

Široká ostrožna nad pravým břehem Vltavy vybíhá z pankrácké plošiny. Osídlena byla již v eneolitu a době bronzové. Jisté opevnění je až z raného středověku (pravděpodobné starší opevnění zatím není prokázané).

Převýšení nad Vltavou činí až 40m a příkrý sráz chrání plochu z jihozápadu a západu. Na severu a severovýchodě spadá svah do údolí Botiče. Přístupná tak byla pouze jihovýchodní strana.

Plocha opevnění o rozloze 9 - 10ha měla zhruba tvar trojúhelníku z akropolí na jihozápadě. Šíje byla opevněna zhruba v prostoru rotundy sv.Martina (poblíž se nacházela i původní brána). Obvodové opevnění bylo prokázáno na severu i s vnějším příkopem.

Od 2.poloviny 11.století zde byl knížecí a královský okrsek (sídlil zde Vratislav II. a jeho nástupci). Pozdější stavba středověkého hradu a především barokní pevnosti zcela změnila celou terénní konfiguraci a smazala veškeré nadzemní relikty původního opevnění. Proto přesný rozsah raně středověké fortifikace není znám.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika