mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Prasek

GPS: 50°14'16.781"N, 15°32'19.867"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Chlum
PanskýPrasek

V severním cípu vrcholu kopce Chlum, mezi Novým Bydžovem a Prasekem stávalo hradiště.

Maximálně 2ha velká plocha, byla opevněna po celém hradbou s čelní konstrukcí z mohutných dřevěných kůlů. V nejchráněnějších místech byl zachycen na koruně valu pouze plot. Při archeologickém výzkumu bylo hradiště datováno do mladší doby bronzové, kultury lužické.

Hradiště, které nebylo prohlášeno za kulturní památku má smutný novověký osud. Nejdříve byl přímo v jeho středu otevřen lom na písek. Při těžbě zanikla více než polovina vnitřní plochy a také část fortifikace. Ještě poměrně nedávno se nejmohutnější část opevnění na nejpřístupnější jihovýchodní straně dochovala. Měla podobu mohutného valu s vnějším příkopem, který v vnějšku lemoval ještě nevýrazný násep. Koncem minulého století ale byla tato část opevnění barbarsky zničena při stavbě vodárny. Do dnešních dnů se tak z opevnění dochoval pouze několik desítek metrů dlouhý úsek na severní až severozápadní straně. Drobné, silně poškozené úseky se dají pozorovat i na východní straně.

Na západní straně se nachází drobný výbežek, jehož středem stoupá úvozová cesta. Původ úvozu někdy bývá vysvětlován jako vrcholně středověký příkop drobného strážiště na zmiňovaném výběžku. Toto vysvětlení ale není příliš pravděpodobné.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika