mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Přerov nad Labem

GPS: 50°9'49.04"N; 14°50'19.55"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Přerovská Hůra
Bílá Hůra
Bílá Hora
Šance
Na Šancích
Na Bělici
Hůra
Na Vinici

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 103422Přerov nad Labem

Severozápadně od Přerova nad Labem se tyčí Přerovská hůra. Jedná se o tzv.svědeckou horu, která převyšuje své okolí o více než 50m. Její náhorní plošina je téměř rovná a po stranách terén prudce klesá. Takto byla plocha opevnění chráněna z jihu, západu a severu.

Fortifikace se soustředila na dvě místa. Vnější opevnění přeťalo úzkou přístupovou šíji na východě. Zde jsou patrné příčné terénní vlny, pozůstatky dvou valů a dvou příkopů. Dvě teréní vlny vedou v mírném oblouku přes pole. Tato část vněhjšího opevnění je již téměř rozorána a nejlépe je patrná na leteckých fotografiích, na severní straně poté sbíhá do lesa a ve formě nevýrazných teréních hran pokračuje ještě asi 200, směrem k severozápadu až se spojí do jedné linie, která pokračuje jako teréní obvodová hrana . Takto vymezená plocha dosahuje téměř 19ha. Zhruba uprostřed předhradí je plocha poškozena zaniklým lomem, o celkové výměře téměř 0,7ha. Celková využitelná plocvha předhradí (bez fortifikace) dosahuje 10,3ha. Západní část vrcholové plošiny opevňuje vnitřní fortifikační linie. Je skoro úplně rozorána, a dnes je zde vidět jen mírně zvlněný terén. Geofyzikálním měřením se zde podařilo vysledovat průběh valu a dvou vnějších příkopů. Plocha akropo má výměru 7,1ha. Jsou-li obě linie současné, potvrdí až další archeologický výzkum. Hradiště bylo patrně opevněno i po celém obvodu, v některých místech jsou patrné pozůstatky v podobě nízkých valů. Jižní stranu poškodily lomu, které odtěžily asi 0,3ha vrcholové plošiny.

Hůra byla osídlena jistě v době kultury lužické, knovízské a slezské. O opevnění se ale uvažuje až při osídlení v pozdní době halštatské a době raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika