mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Přistoupim

GPS: 50°3'23.68"N; 14°52'52.13"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
V Šancích
Šance
Malé šance
Na hladomoří
Svatováclavské šance

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41637/2-904

 Přistoupim

Severozápadně od obce Přistoupim se na ostrožně a přilehlém prostoru nachází velké slovanské hradiště.

Hlavní část hradiště se nachází na ostrožně, která je z jihozápadu, západu a severozápadu ohraničena údolím Jalového potoka. Ze severu a severovýchodu padá terén do přilehlé rokle. Jediný přístup tak vedl z jihovýchodu a ten přepažuje mohutný val s vnějším příkopem.

Ke stavbě příkopu byla zřejmě využita malá rokle. Nejlépe se zachoval příčný val v jižní části, kde dosahuje výšky 2,5m nad vnitřní plochou. Vnitřní hradiště o rozloze 6ha bylo opevněno po celém obvodu. Dobře zachovaná hradba, ve formě valu je i na západní až severozápadní straně. K vnitřnímu hradišti přiléhalo východní předhradí. Geofyzikálním měřením bylo objeveno jeho několikanásobné opevnění. Dvojitá linie vedla do 60m za východní hradbou vnitřního hradiště. Další opevnění vedlo zhruba ve vzdálenosti 200m od hlavní hradby. Tato hradba kopírovala zalomený průběh hlavní hradby. A prozatím nejvzdálenější hradební linie do opevnění zahrnula i severní nevýraznou ostrožnu. K hradišti zřejmě náležel i prostor na jih od předhradí. Celková opevněná plocha dosahuje až 20ha.

Hradiště vzniklo asi již na konci 8.století. Díky geofyzikálnímu měření víme i o příkopem opevněné jednotce vně vnitřního hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika