mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Přívory

GPS: 50°17'24.67"N; 14°34'49.53"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradě
Na StrániPřívory

Severně od obce Přívory, vybíhá z Turkovického hřebenu, ostrožna s pozůstatky raně středověkého hradiště. Nevýraznou ostrožnu z jihu, východu a severovýchodu obtéká Košátecký potok, k němuž spadá sráz, s převýšením 25-35m. Není však příliš prudký.

Západní stranu s nejlepším přístupem bránila soustava tří, po sobě (rozestupy z vnitřku 11m a 13m) jdoucích příkopů. Opevněná plocha tak dosahuje 4,5ha. Další příkop byl zaznamenán 200m západním směrem, ten opevňuje předhradí, které bylo také osídleno.

O opevnění lokality se dlouho pochybovalo, jistotu přineslo až letecké snímkování a měření cesiovým magnetometrem. Opevnění bylo následně podrobeno zjičťovacímu výzkumu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika