mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Rabyně

GPS: 49°49'17.16"N; 14°27'2.86"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

StřeblovRabyně

Severozápadně od obce Rabyně, se nachází výrazná zalesněná ostrožna.

Ostrožna vybíhá z kopce Sřeblov severovýchodním směrem. Ze severozápadu padá téměř kolmá skalní stěna do údolí Vltavy. Ze severu a východu obdobné srázy spadají do údolí potoka Třeblová, který se severozápadně od ostrožny vlévá do Vltavy. Jediná přístupná strana je tedy z jihozápadu.

Zde ostrožnu přetínají dvě linie valovitých útvarů. Vnější vymezuje plochu maximálně 2,5ha velkou. Nevysoký do 0,75m vysoký val? vede od jihovýchodní hrany k severozápadu. Po zhruba 60m se stáčí k severu a mizí v terénu, který je poškozen cestou. Z vnější strany ho doplňuje náznak do 0,4m hlubokého příkopu?. Vnitřní linie probíhá v délce 165m od jihovýchodní hrany k severozápadní hraně srázu. Tvoří jej kamenitý val, který na západě končí kousek pod hranou srázu a na východě se stáčí k severu a několik metrů vede podél hranysvahu. Vymezuje plochu velkou téměř 1,3ha. Jsou-li obě linie současné není jisté, stejně jako zatím není známo, zda se opravdu jedná o pozůstatek opevnění, nebo jen o zbytek kamenné meze, či jiného vymezení plochy na ostrožně.

Ostrožna je minimálně od počátku 18.století zalesněna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika