mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Radim u Kolína

GPS: Akropole 50°4'0.435"N, 14°59'46.921"E
hlavní val 50°4'4.013"N, 14°59'50.82"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na bojišti
Šance
Na Šancích
V Šancích
Viselec

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27656/2-905Radim

Západně od Obce Radim se nachází stejnojmenný kopec. V jeho západní části se nachází pozůstatky hradiště z doby pozdně halštatské, které bylo obnoveno v ranném středověku.

Kopec zde náhle končí a terén prudce padá k říčce Výrovce. Ta lokalitu obtéká z jihozápadu, západu a severozápadu. Na severu k ní však terén spadá mírněji.

Je pravděpodobné, že hradiště bylo dvoudílné o rozloze zhruba 6,3ha. Na jihu, západě a severozápadě byla hradba položena přímo na hranu nad Výrovkou. Přístupné strany opevňoval obloukovitý, místy zdvojený, val. Nejlépe je dochován na severu, kde je doplněn vnějším příkopem. Naopak na východě, je opevnění rozvezeno díky zemědělské činnosti. Z opevnění předhradí se mnoho nedochovalo také v důsledku zemědělských činností. Severozápadní část opevnění poškodila úprava terénu pro terasovitou výsadbu ovocných stromů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika