mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Radošov u Kyselky, Velichov

GPS: 50°16'41.090"N, 12°59'52.543"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Košťál
Jazyk
StengelbergRadošov

Na pravém břehu Ohře nad obcí Radošov se vypíná vrch Košťál, na kterém stávalo pravěké hradiště. Vrch je vlastně jazykovitým ostrohem přístupným pouze z vedlejšího kopce úzkým sedlem na východní straně. Hradiště bylo zcela nepřístupné od jihu, kde se nachází skalnatý sráz. Strmý sráz vede i k severu a strmě klesá i západní opyš. Ohře hradiště obtéká na jihu a po prudké zatáčce lemuje i severní stranu.

Na východní a severní straně obepínal akropoli kamenitý val, ze kterého se dochovala kamenná destrukce. Minimálně v místech přístupové šíje val doprovázel příkop.

Archeologickou sondou byla zaznamenána keramika z pozdní doby bronzové, mazanina a minimálně jeden ze střepů lze přiřadit době popelnicových polí.

V současné době je sedlo mezi kopci zarostlé nepropustným trnitým křovím a hradiště tak minimálně z této strany není přístupné.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika