mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Rejkovice

GPS: Akropole 49°48'46.924"N, 13°59'18.968"E
Jižní ulicová brána 49°48'20.891"N, 13°59'35.846"E
Nálevkovitá brána na akropoli 49°48'53.474"N, 13°59'16.355"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Plešivec
Ohrada
Dědek
Krkavčí skála
Malé vrata
U Malých vrat
Velké vrata
Stará vrata
U Starých vrat
U Nových vrat
Malá skála
Velká skála
Na Skalce
Čertova kazatelna
Rovina
Na Sklepích

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45781/2-2629Rejkovice - Plešivec

Severovýchodně nad Rejkovicemi a jihozápadně od Hostomic se tyčí hora Plešivec. Na tomto výběžku brdského masivu se nachází veliké a významné hradiště, které se jistě na konci doby bronzové stalo mocenským sídlem pro široké okolí.

Rozlehlý vrchol, na kterém hradiště vyrostlo, je ze západu ohraničen strmým skalnatým spádem do údolí Litavky. Vrcholové plató převyšuje říčku skoro o 300m.

Akropole se rozkládá na ploše 16ha a zaujímá celou vrcholovou plošinu. Dochovaný val, který jí opevňuje, má dnes délku 1530m. Na severu vede od tzv.Velké skály a Čertovy kazatelny k jihovýchodu. Poté se val stáčí k jihu, aby při kopírování vrstevnice zahnul k západu a připojil se k tzv.Malé skále. V jihozápadním cípu se dochovala unikátní nálevkovitá brána s dovnitř se zužujícími křídly.

Vnější opevnění k akropoli navazuje východním a jihovýchodním směrem. Jeho celková plocha je dnes 41ha, přičemž se ještě počítá s maximálně 4ha, které byly odtěženy lomem. Celková plocha hradiště se tak odhaduje na 57ha, čímž se hradiště na Plešivci stává jedním z největších hradišť doby bronzové ve střední Evropě.

Vnější opevnění ve formě valu, je kombinováno s přírodními skalami. Jeho celková délka je dnes 2400m. V nejjižnější části se dochovala ulicová brána, zvaná Stará Vrata. Další vstup vedl patrně od východu v místech zvaných Malá Vrata. Valy mají dnes většinou kamenitou podobu, na některých místech pod hliněnou vrstvou. Jsou dobře čitelné téměř po celém průběhu. Původní vnější hradba byla prozkoumána v severní části. Dnešní výška je 1,25m a šířka 14m. Podloží bylo pro stavbu hradby upraveno zarovnáním terénu. Před hradbou stála ještě palisáda. Čelní kamenná hradba s dřevěnou konstrukcí měla mocnost 3m. Kameny byly lícovány na obou stranách a výška hradby se odvozuje na 2,5m. Na koruně hradby se předpokládá dřevěný ochoz.

Kromě osídlení z doby bronzové (kultura knovízská a štítarská) měl kopec nějakou funkci i pro lid pozdní doby kamenné (snad i výšinné sídliště) a zatím nejistá je situace ve starší a mladší době železné (nelegální nálezy za pomocí detektorů z těchto období).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika