mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Rosovice

GPS: 49°44'55.748"N, 14°7'54.249"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Za hradištěm
Pod hradištěmRosovice

Jihovýchodně od Rosovic a severovýchodně od obce Obořiště, se zhruba mezi silnicí a Novým rybníkem nachází lokalita s pomístním názvem Hradiště. Přilehlé plochy se nazývají stejným toponymem "Za hradištěm" a "Pod hradištěm".

Vzhledem k těmto názvům se dá předpokládat existence nějakého opevněného objektu. O existenci zaniklého hradiště bylo spekulováno ve 40-tých letech minulého století, ale lokalita zatím nebyla podrobena většímu výzkumu. Dnes nejsou v terénu ani na lidarovém reliéfu po žádném opevnění žádné stopy. Plocha je zcela rovná, pouze se mírně sklání směrem k rybníku. Drobný povrchový sběr nepřinesl jiný než pozdně středověký a novověký keramický materiál. Několik nezdobených, omletých střepů se zdálo starších, ale nešlo je datovat. Zatím nebyly zachyceny ani žádné vegetační příznaky osídlení na leteckých snímcích.

V současné době tedy nelze lokalitu považovat za zaniklé hradiště, ani za zaniklý pozdější opevněný objekt. Jeho existenci by mohl prokázat jedině geofyzikální průzkum, nebo destruktivní archeologický výzkum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika