Rosovice

Jihovýchodně od Rosovic a severovýchodně od obce Obořiště, se zhruba mezi silnicí a Novým rybníkem nachází lokalita s pomístním názvem Hradiště. Přilehlé plochy se nazývají stejným toponymem "Za hradištěm" a "Pod hradištěm".

Vzhledem k těmto názvům se dá předpokládat existence nějakého opevněného objektu. O existenci zaniklého hradiště bylo spekulováno ve 40-tých letech minulého století, ale lokalita zatím nebyla podrobena většímu výzkumu. Dnes nejsou v terénu ani na lidarovém reliéfu po žádném opevnění žádné stopy. Plocha je zcela rovná, pouze se mírně sklání směrem k rybníku. Drobný povrchový sběr nepřinesl jiný než pozdně středověký a novověký keramický materiál. Několik nezdobených, omletých střepů se zdálo starších, ale nešlo je datovat. Zatím nebyly zachyceny ani žádné vegetační příznaky osídlení na leteckých snímcích.

V současné době tedy nelze lokalitu považovat za zaniklé hradiště, ani za zaniklý pozdější opevněný objekt. Jeho existenci by mohl prokázat jedině geofyzikální průzkum, nebo destruktivní archeologický výzkum.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Rosovice

GPS: 49°44'55.748"N, 14°7'54.249"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Za hradištěm
Pod hradištěm


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika