mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Řakom

GPS: 49°25'47.325"N, 13°12'53.955"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Malá Doubrava

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32940/4-3284Řakom

Na výběžku Malé Doubravy se nad obcí Řakom nachází nevelká plocha vymezená mohutnou fortifikací vysekanou do odolného silicitu.

Objekt byl postaven na ostrožnovitém výběžku ve výšce téměř 600m n. m. Východní strana ostrohu je zakončena kolmou skálou. Tato skála je přes 25m vysoká a při archeologickém průzkumu pod ní byla zachycena eneolitická keramika.

Samotné opevnění ohrazuje plochu velkou 0,3ha. Sestává z přes 2m hlubokého příkopu, před kterým probíhá mohutný vnější val. Příkop je u dna široký až 4,5m. Na koncích se se val mírně stáčí k hraně skály. Celá fortifikace působí mírně nelogickým dojmem, protože poměrně náročné opevnění ohrazuje jen malou plochu. Ohrazená plocha má podlouhlý tvar, jejíž delší část muselo chránit opevnění.

Z dvou archeologických sond byla získána mazanice, chamská keramika a dva přesleny. Zachycená kulturní vrstva měla načervenalou barvu a 50cm mocnost. Při nedávném průzkumu byly objeveny tři mince pocházející z období třicetileté války. V té době byla buď starší situace využita, nebo spíše celá vznikla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika