mapa

Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Katastrální území: Řetechov

GPS: východní val : 49°8'55.787"N, 17°45'17.317"E

západní val: 49°8'34.198"N, 17°44'23.224"EŘetechov

Ve Vizovické pahorkatině, mezi obcemi Podhradí, Řetechov a Provodov nachází málo známé pravěké opevnění. To zaujalo velkou část kopce Brdo a přilehlé polohy s názvem Na Maleniskách.

Blíže hradu Starý Světlov, se nachází výrazný val, který přehrazuje severo-jižním směrem masiv Brda. Val vede napříč vrcholovou partií hřebenu orientovaného západo-východním směrem. Na severu vybíhá od terénní hrany, překonává vrcholovou partii a poté se mírně stočí k jihozápadu a klesá až k úžlabině, kterou vede dnešní cesta. Šíjová část fortifikace měří zhruba 120m. Za cestou výrazně mění směr k jihovýchodu a poté obloukovitě vymezuje plochu na počátku dalšího hřbetu, který vymezuje plochu hradiště na jižní straně. Tato část opevnění je patrná v délce 80m, poté se vytrácí a dále k západu pokračuje pouze terénní hrana na jižním okraji hřbetu. Vzhledem ke konfiguraci opevnění lze předpokládat vstup v místech dnešní cesty a baštovitá část opevnění měla tento vstup chránit. Ohrazení na severu a jihu bylo patrně lehčí konstrukce a vedlo po severním a jižním hřebenu. Ve vzdálenosti 1,1km západním směrem se nachází v poloze s pomístním názvem Na Maleniskách další linie opevnění, která patrně uzavírala celou plochu od západní strany. Její průběh připomíná písmeno U s cípem oblouku na jihozápadní straně. Viditelná část v podobě ostré terénní hrany s občasným, nevýrazným, vnitřním převýšením dosahuje až 225m. Je postavena v místech, které ohrazuje výrazné prameniště, které mohlo být hlavním, ne však jediným, zdrojem vodu pro celou opevněnou soustavu. Celková vnitřní plocha dosahuje až 27ha, v dlouhých úsecích podél severní a jižní strany ale není jisté, kudy ohrazení vedlo, lze předpokládat vnější hrany obou hřebenů. Vzdálenost cípů opevnění na západní a východní straně činí 1310m.

Hradiště bylo zkoumáno pomocí povrchových sběrů, na základě kterých lze uvažovat o jeho příslušnosti slezské fázi lužických popelnicových polí v pozdní době bronzové. Tomu nahrává i několik analogií z území Moravy. Pro úplnost je třeba zmínit nesmělé spekulace o tom, že východní linie valu byla postavena, případně využita při obléhání hradu Starý Světlov.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika